•   domów
•   budynków handlowych, usługowych, gospodarczych
•   budownictwa rolniczego
•   adaptacje typowych budynków
•   rozbudowy
•   inwentaryzacje
•   termomodernizacje
•   instalacje wodno - kanalizacyjne, C.O., energii elektrycznej
•   projekty przyłączy
•   świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
•   formalności do pozwolenia na budowę
•   nadzory budowlane (pełnienie funkcji kierownika budowy)